Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel CAEN REV2

lei / salariat

Judeţul Galaţi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total  economie

1310

1351

1435

1576

1643

1740

2007

Agricultură, silvicultură şi pescuit

1059

1144

1154

1383

1304

1366

1630

Industrie

1419

1483

1559

1654

1779

1810

2031

    Industrie extractivă

2243

2452

2514

2861

2799

3016

2786

    Industrie prelucrătoare

1323

1405

1464

1586

1733

1769

1987

    Energie electrică şi

termică, gaze, apă

şi aer condiţionat

2171

2246

2310

2265

2473

2334

2597

    Distribuţia apei,

salubritate,

gestionare deşeuri

1308

1281

1568

1564

1617

1695

1973

Construcţii

1160

1154

1356

1334

1382

1360

1575

Comerţ

1154

1105

1008

1208

1207

1372

1496

Transport şi depozitare

1548

1552

1715

1749

1903

2059

2284

Hoteluri şi restaurante

726

726

766

882

1073

1130

1306

Informaţii şi comunicaţii

2040

1806

1954

2104

2398

2348

3057

Intermedieri financiare şi asigurări

2315

2343

2261

2252

2379

2404

2558

Tranzacţii imobiliare

1089

1156

1140

1183

1450

1455

1577

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

2021

2088

2286

2542

2349

2647

2670

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii support

866

928

990

1175

1146

1198

1468

Administraţie publică şi apărare

1872

2074

2361

2877

2990

3063

3863

Învăţământ

1210

1262

1473

1816

1871

1962

2288

Sănătate şi asistenţă socială

1169

1304

1450

1472

1622

2132

2684

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

983

1817

1533

1209

1226

1273

1608

Alte activităţi de servicii

558

622

744

848

858

939

1101