Conturi naţionale

               Produsul intern brut*)

                                                                                                                                                                      milioane  lei (RON) preţuri curente 

Judeţul Galati 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121) 20131) 20141) 20151) 2016
 

 

1966,0 6569,4 7226 9157,6 10908,0 10150,2 10891,6 10982,2 11318,6 12195,1 12646,9 12613,6 12970,1

 

 

*) conform metodologiei SEC 2010 si CAEN Rev2

1) date revizuite